2020728vn-1596879466-91.jpg

2020728vn-1596879466-91.jpg

                        从4月10日至7月29日越南组织近70趟航班将旅外越南公民接回国。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *