20201130vie-1611323723-69.jpg

20201130vie-1611323723-69.jpg

FILE PHOTO: A healthcare worker wearing protective suit walks past as local residents, who have returned after travelling to Da Nang, wait at a coronavirus disease (COVID-19) testing center in Hanoi, Vietnam August 10, 2020. REUTERS/Kham/File Photo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *