202005261024-1600762512-31.jpg

202005261024-1600762512-31.jpg

         2020年前8个月,越南外汇储备达约920亿美元。图自互联网

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *