202003bhrco-1588595278-21.jpg

202003bhrco-1588595278-21.jpg

Một nữ nhân viên nhà hàng với con trai đi trên đường với tiền lương của cô, ở Brooklyn, New York, ngày 19/3/2020. Công ty sở hữu nhà hàng của cô, đã đóng cửa bốn địa điểm do COVID-19 và sa thải 650 trong số 850 nhân viên. (Nguồn: AP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *