20190530105-1575603307-3.jpg

20190530105-1575603307-3.jpg

Người dân chờ khám bệnh tại một bệnh viện tuyến huyện. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *