20190417jok-1558585602-11.jpg

20190417jok-1558585602-11.jpg

Tổng thống Jokowi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hồi tháng 4/2019.(Nguồn: Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *