20180808163-1575593808-77.jpg

20180808163-1575593808-77.jpg

Cơ sở vật chất xuống cấp tại nhiều bệnh viện tuyến huyện của các tỉnh miền núi phía Bắc. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *