20171207vnje-1512710153-10.jpg

20171207vnje-1512710153-10.jpg

Dư luận thế giới trước quyết định của Mỹ về Jerusalem. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *