2009anh9160-1605085514-48.jpg

2009anh9160-1605085514-48.jpg

Офицеры и персонал полевого госпиталя № 2 отправились в миссию Южного Судана. (Фото: Зыонг Жанг/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *