2009anh13-1600612605-62.jpg

2009anh13-1600612605-62.jpg

Niềm vui của người dân châu Phi trước những thành quả từ dự án trồng lúa do các chuyên gia Việt Nam hỗ trợ. Những năm qua, Việt Nam không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút viện trợ của các tổ chức phát triển LHQ mà còn chủ động xây dựng các hình thức hợp tác và tham gia vào các tổ chức này. Mô hình hợp tác ba bên – ban đầu giữa Việt Nam, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực, Senegal về trồng lúa đã được mở rộng và áp dụng rộng rãi, được coi là hình mẫu cho hợp tác Nam-Nam. (Nguồn: TTXVN phát)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *