200605kamal-1608644890-72.jpg

200605kamal-1608644890-72.jpg

Trong ngày tang lễ đầu tiên của George Floyd, Harris đã có một bài phát biểu đầy xúc động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *