2005sapa3-1598089441-63.jpg

2005sapa3-1598089441-63.jpg

番西邦峰是越南境内黄连山脉的主峰,位于老街省境内,西北距著名旅游胜地沙坝镇9公里,海拔3143米,是印度支那最高的山峰。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *