20-1614409273-1.jpg

20-1614409273-1.jpg

Mọi tình trạng của bệnh nhân được các bác sỹ theo dõi chặt chẽ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *