20-1552969654-16.jpg

20-1552969654-16.jpg

Xít thải lẫn than được các xe tải trọng lớn chở về tập các điểm tập kết trong và ngoài khu vực Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *