2-1603790223-75.jpg

2-1603790223-75.jpg

Trung tâm phục vụ hành chính công được đặt tại khu vực Trụ sở Liên cơ quan mới của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *