2-1590038340-42.jpg

2-1590038340-42.jpg

ВОЗ сертифицировал сделанный во Вьетнаме тест-набор на COVID-19. (Источник: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *