2-1571381249-41.jpg

2-1571381249-41.jpg

Ngay từ khu vực cuối nguồn, nhiều lớp dầu vẫn đóng cặn trên đá, ven bờ và các cành cây xung quanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *