2-1555984021-12.jpg

2-1555984021-12.jpg

Một biểu ngữ có Gou được treo tại thành phố Foxconn ở Thâm Quyến vào ngày 18/4/2011. Ảnh: Forbes Conrad / Bloomberg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *