2-1548827875-43.jpg

2-1548827875-43.jpg

“Tính tới khi cuộc chiến chống chế độ diệt chủng Pol Pot kết thúc, tôi cùng các đồng đội, anh em đã đi qua rất nhiều vùng đất bạn. Nhiều người trong số bạn bè tôi đã vĩnh viễn phải nằm lại.” 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *