2-1481648000-52.jpg

2-1481648000-52.jpg

Ông Thắng chưa bao giờ là lựa chọn số một ở tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *