2-1480405206-89.jpg

2-1480405206-89.jpg

Thục Trinh lên nhận giải tại Liên hoan Tài năng trẻ Ca trù Hà Nội(Ảnh: Doãn Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *