1×1-1557907461-93.jpg

1x1-1557907461-93.jpg

Nadella xuất hiện trên trang Bloomberg Businessweek, ngày 6/5/2019. Minh họa: Justin Metz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *