1laodongi-1598569906-59.jpg

1laodongi-1598569906-59.jpg

Lao động Indonesia tại một nông trại trồng dâu ở Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *