1colton-1592279100-1.jpg

1colton-1592279100-1.jpg

Người biểu tình kéo đổ bức tượng của Edward Colston và ném nó xuống cảng Bristol nhằm ủng hộ phong trào Black Lives Matter (Ảnh: PA Wire).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *