1976-1473237656-57.jpg

1976-1473237656-57.jpg

Ngoại trưởng Thái Lan Bhichai Rattakul và Ngoại trưởng Nguyễn Duy Trinh ký hiệp định thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan vào năm 1976 tại Hà Nội. (Nguồn: VOV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *