19-1552969477-51.jpg

19-1552969477-51.jpg

Một điểm sàng tuyển xít than ngay trong khu vực Cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *