180808nram-1565066040-68.jpg

180808nram-1565066040-68.jpg

Súng được trưng bày tại hội nghị thường niên của NRA. (Nguồn: NBC News)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *