18-1603790858-31.jpg

18-1603790858-31.jpg

Với vị trí là tổ chức trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh có chức năng là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *