171109114212-1561016177-33.jpg

171109114212-1561016177-33.jpg

Yếu tố Triều Tiên có thể được Trung Quốc coi như “quân át chủ bài” trên bàn thương lượng với Mỹ. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *