1708tindungd-1597661467-21.jpg

1708tindungd-1597661467-21.jpg

Các bị cáo trong một băng nhóm tín dụng đen ở Thanh Hóa bị đưa ra xét xử. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *