1708tindung1-1597663025-38.jpg

1708tindung1-1597663025-38.jpg

Anh Nguyễn Công Bằng ở Long An thanh toán vật tư nông nghiệp bằng thẻ thấu chi của Agribak. (Nguồn: BNEWS/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *