17-1603790844-90.jpg

17-1603790844-90.jpg

Công trình được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, cũng như chú trọng tới nhân tố bộ máy, con người nhằm mục tiêu xây dựng một nền hành chính hiện đại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *