17-1512709987-85.jpg

17-1512709987-85.jpg

Hoạt động xây dựng tại một khu định cư Do Thái ở khu vực Đông Jerusalem vào tháng 11/2017. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *