1609sankhau9-1600265304-60.jpg

1609sankhau9-1600265304-60.jpg

Một cảnh của vở diễn “Dạ cổ cầm thi.” (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *