1609sankhau2-1600266829-82.jpg

1609sankhau2-1600266829-82.jpg

Trích đoạn các vở kịch, cải lương tại chương trình hoạt động sân khấu cải lương “Dạ cổ cầm thi.” (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *