1609anh6-1600233479-97.jpg

1609anh6-1600233479-97.jpg

 Hệ thống trang thiết bị hiện đại tại một trung tâm phục vụ hành chính công. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *