16-1603790820-32.jpg

16-1603790820-32.jpg

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thí điểm thành lập mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *