16-1571381861-3.jpg

16-1571381861-3.jpg

Những vết tích còn lại của việc đổ trộm dầu thải xuống con suối Khại. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *