16-1571381861-3.jpg

16-1571381861-3.jpg

Những vết tích còn lại của việc đổ trộm dầu thải xuống con suối Khại. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.