15288092311-1551168298-64.jpg

15288092311-1551168298-64.jpg

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un ký tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 1. (Nguồn: Getty)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *