151429600121-1574150900-45.jpg

151429600121-1574150900-45.jpg

Lấy số thứ tự tự động có hình ảnh tại Bộ phận một cửa Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An. (Nguồn: báo Nghệ An)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *