1510bien12-1602760455-84.jpg

1510bien12-1602760455-84.jpg

Nuôi cá lồng bè trên biển ở đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *