1510bien11-1602760346-1.jpg

1510bien11-1602760346-1.jpg

Bao ví lưới nuôi ốc hương trên biển tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *