1507congnghe-1594823856-47.jpg

1507congnghe-1594823856-47.jpg

Cách thức hoạt động của hệ thống ứng dụng Bluezone phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *