150390639622-1574148902-21.jpg

150390639622-1574148902-21.jpg

Cán bộ xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *