15-1552968294-23.jpg

15-1552968294-23.jpg

Hình ảnh xe tải trọng lớn chở than từ bãi thải Mỏ than Phấn Mễ về các xưởng tuyển bên ngoài xuất hiện thường xuyên, từ ngày này qua ngày khác. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *