15-1512710092-42.jpg

15-1512710092-42.jpg

Người Palestine ném giày thể hiện sự khinh bỉ nhằm vào cảnh sát Israel tại Thánh đường Asqua vào năm 2001. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *