14tunghiep-1598571202-69.jpg

14tunghiep-1598571202-69.jpg

Tu nghiệp sinh Việt Nam cùng đồng nghiệp Nhật Bản tại nơi làm việc ở tinh Iwate. (Ảnh: Nguyễn Tuyến)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *