141020190939-1582561861-40.jpg

141020190939-1582561861-40.jpg

东湖民间画作品《阴阳猪群》与阮春岚画家重新绘制作品的对比。图片来源:越通社、阮春岚画家提供

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *