1400×1-1557908383-60.jpg

1400x1-1557908383-60.jpg

Trung tâm chỉ Azure ở Redmond, Wash. Ảnh: Thomas Prior/Bloomberg Businessweek

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *