14-1571381671-89.jpg

14-1571381671-89.jpg

Vị trí này nằm ngay trên mặt đường với độ cao 20m so với mặt suối. Theo người dân tại đây, vào sáng 9/10 họ phát hiện dầu lênh láng chảy theo vách đất xuống suối Khại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.