14-1571381671-89.jpg

14-1571381671-89.jpg

Vị trí này nằm ngay trên mặt đường với độ cao 20m so với mặt suối. Theo người dân tại đây, vào sáng 9/10 họ phát hiện dầu lênh láng chảy theo vách đất xuống suối Khại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *